Yönetici Koçluğu

Etkili liderlik

Etkili liderlik

Liderlikte etkili iletişim ve ilişkiler geliştirmek en az sektörel bilgi ve uzmanlık kadar önemli bir alandır. Bu eğitimin amacı masalarından ve pozisyonlarından gelen gücü kullanan, çevrelerindeki değişimi yetkilerine dayanarak gerçekleştirmeye çalışan yetkili yöneticiliğin yarattığı direnç, kızgınlık ve alınganlığın verdiği zarar yerine Etkili Liderlik becerilerinin getirdiği büyük gücü kullanmak üzere liderlik becerilerini geliştirmektir.

Üst düzey, orta düzey yöneticiler ve yöneticilik adayları belirlenen hedeflere ulaşmak için vizyon, hedefler ve değerleri aktarabilmeleri ve her kademede oluşabilecek değişime direnci, insan ilişkilerini etkin bir şekilde yönetebilmeleri gereklidir. Katılımcılar bu eğitimden sonra hem kendileri hem de çevreleri ile ilgili bireysel farkındalık kazanacaklar ve yukarıda belirtilen etkili liderlik yetkinliklerini geliştireceklerdir.

Katılımcılar bu modelin altında yatan felsefeyi öğrenmekle kalmaz aynı zamanda da bu becerileri ne zaman ve nasıl kullanacaklarını bilmelerini sağlayan Davranış Pencerelerini öğrenirler.

 

  1. Temel Kavramlar

Liderlik, yöneticilik, lider yöneticilik

Hümanist felsefe

Yetkili yöneticilikten etkili liderliğe geçiş

Yetişkinler nasıl öğrenir ve neden öğrenmez?

Şirketlerin yaşam döngüsü

Akış halinde çalışmak ve çalıştırmak

  1. Bireysel Liderlik Analizi

Yönetim tarzları ve durumsal liderlik

Nasıl bir lidersiniz? (test)

Benlik durumları ve liderlik stiline etkileri (test ve uygulama)

Tamamlayıcı benlik durumları

Benlik durumlarına göre paralel ve çapraz mesajlar

Liderin önündeki tuzaklar:

İşyerinde gizli mesajlar

Psikolojik oyunlar

Sembiyotik insanlar

Zamanı yapılandırma

  1. Liderin Beden Dili

Beden dili stratejisi

Göz ve göz teması

Ellerin kullanımı ve tokalaşma

Beden, duruşlar ve bedenin yönü

Özel bölge

Giyim, renkler ve imaj

  1. Liderlik Davranışları

‘İlişki ağım’(uygulama)

Mevcut insan sorunlarını incelemek (uygulama)

Genelleme, etiketleme, sınıflama, yargılama ve suçlama çalışması

Davranış pencereleri

Davranışlar ile davranışlara eklenen yorumların ayırt edilmesi.

Sorun kimin ayırt edebilmek.(uygulama)

  1. İletişim Engelleri

Başkasının sorunu olduğunda işe yaramayan çözümler.

12 iletişim engeli (uygulama)

  1. Etkin Dinleme

Onun bir sorunu ya da karşılanmamış bir ihtiyacı olduğunda

Etkin dinlemenin yararları

Temel dinleme becerileri

Ne zaman etkin dinleriz?

Otantik duygular hangileridir? Duyguları nasıl dinleriz?

Gerçek yaşamdan örnek senaryo ve etkin dinleme uygulaması

Etkin dinlemede yapılan yaygın hatalar

  1. Kendini İfade Edebilmek

Benim bir sorunum ya da karşılanmamış bir ihtiyacım olduğunda

Başkalarının davranışlarını değiştirebilmek

Sen mesajlarından kaçınmak

Ben mesajları ile kendini ifade edebilmek (uygulama) 

  1. Çatışma Çözüm Yöntemleri Ve Stratejileri

Bizim bir sorunumuz ya da karşılanmamış bir ihtiyacımız olduğunda

Çatışmaları ayırt etmek (uygulama)

Değer çatışmalarını ele alabilmek

Çatışma çözüm yöntemi ııı

Yöntem ııı ve 6 basamaklı çözüm (uygulama)

İhtiyaçları çözümden ayırmak (uygulama)

Değerler ve değer çatışması seçenekleri

  1. Liderlikte sorunsuz alan

Verimli çalışma zamanını artırabilmek

Başkalarını motive edebilmek

Takdir mesajları

        Etkili liderlik için iletişim ve ilişkilerim için temel ilkeler

© 2024 Atko Danışmanlık Eğitim. Tüm hakları saklıdır. Grifa