Yönetici Koçluğu

Lider yöneticiler için koçluk

Lider yöneticiler için koçluk

"Koçluk Görüşmeleri  ; danışanın arzu ettiği geleceğine / hedeflerine ulaşabilmesi için , farkındalığı arttırmaya , seçenekleri çoğaltmaya ve kişinin kendine güvenini yükseltmeye yöneliktir." Timothy Gallwey - Inner Game of Work

Koçluk , son 20 yılda hızla yayılan yönetici gelişim araçlarından biridir . En hızlı gelişen meslekler alanında , Bilişim Teknolojileri'nden sonra ikinci sıraya yerleşmiştir . Bu kadar hızla gelişip yaygınlaşan bu mesleğin tanımı ve diğer ilişkili olduğu mesleklerle olan durumunu açıklamak sektörde süregelen karışıklığı önlemeye yardımcı olacaktır . Danışman , Terapist , Eğitmen , Mentör'ün yaptığı işler " Koç"tan farklıdır .

Burada Koçluğun diğer mesleklerden farkı anlatıldıktan sonra , koçluk hakkında genel bilgiler verilecek son bölümde de Koçluk uygulamaları gösterilecektir.

Danışman ; sorunları tartışarak , anlayış ve farkındalığı arttırır . Danışanı , hedeflerine ulaşması için yönlendirir. " Çözüm burada  , bunu uygulamak gerekir " der.

Terapist ; sorunlar ciddi ve düzeltilecek bir konu olduğunda , danışana müdahale eder .Şimdi ve özellikle geçmişi sorgular

Eğitmen ; yeni  bilgi ve becerilerin transferini sağlar.Programlar genelde hazır paket şeklinde olup kişiye özel değildir ." En iyi uygulama yöntemi budur " der

Mentör ; daha kıdemli bir çalışanın , beraber çalıştığı kişiye bilgi , düşünce tarzı , bilgi ve  tecrübesini aktarmasıdır . " Beni takip et , yaptıklarımı örnek al "  der

KOÇLUK  NEDİR ?

Koçluk süreci , hedeflere odaklanarak , kişisel değişim ve gelişimin kalıcı olmasını temin eder. Koçluk uygulamaları  süreci  , sorun odaklı değil , çözüm odaklıdır .

Koçluk kişiye özeldir . Kişisel değişim ve gelişim araçlarının en özel olanıdır . Kişi için özel olarak tasarlanan  , hedefli , planlı ve profesyonel ilişkiyi  içerir . Koçluk süreci özel ve mahremdir .

Koçluk farkındalık yaratır . Danışanın , sınırlarının , kendi kaynakları olduğunun farkına varmasını  ve bu ana ve geleceğe odaklanmasını  sağlar ." Ne yapmayı amaçlıyorsun "  diye sorar.

Genel olarak , " Koçluk " kişilerin ve takımların , yeteneklerinin doruğunda çalışmalarına yardım eder . Kişilerin güçlü yanlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur . Koçluk süreci danışanın güçlü yanlarına odaklanarak çözüme ulaşmasını sağlar .

Koçluk Değişim Yaratır .  Koçluk değişim ve gelişime yol açar . Koçluk süreciyle hedeflenen değişim "Davranış" katındadır  .

Koçluk Planlı bir Süreçtir . Kişilerin düşünce , tecrübe , bilgi ve beceri kaynaklarının tamamına ulaşabilmeleri ve  kazanılan yeni bilgi ve becerilerini etkin bir şekilde kullanmaları için bir süreçtir . Koçluk , geçmişe odaklanmaz , çalışma alanı şimdi ve gelecektir

Yönetici Koçluğu ; Koçluk süreci ile sağlanan " Yeni Bakış Açısı" ve "Objektif" görüşlerden faydalanarak meselelerin çözümünde yeni  yaklaşım ve çözümler üretebilmektir . Olumlu özelliklerinin pekiştirilmesi ve olumsuzlukların izale edilmesi için destek vermektir .

Değişik Koçluk Uygulamaları

Spor Koçu ; koç sözcüğünün en eski yaygın kullanımı spor veya takım koçudur . Basketbol koçunun okul ve yaşanan çevreye getirdiği değişim ve gelişim rüzgarını ABD kaynaklı dizilerde yıllarca seyrettik .

Yaşam Koçu  ; günümüzde oldukça yaygın olarak faydalanılmaktadır . Danışan, kişisel gelişimi ve tüm yaşamı  ile ilgili konularda koçluk alır

İlişki ( Evlilik ) Koçu ; özellikle yolunda gitmeyen ilişki ve evliliklerde , ilişkilerin düzeltilmesi için Batı Ülkelerinde danışanlar  - genelde çiftler beraber giderler -sorunlarını koçla birlikte çözerler .

Yönetici Koçu ; İşletmelerde üst düzey yöneticilerden başlayarak , tüm yönetici kadrosu ile çalışır ve  " Değişimi kolaylaştırmak , performansı arttırmak ve işten alınan doyumu yükseltmek " için çalışır.

Her gün gazetelerde değişik koçluk uygulamalarını okuyoruz bunlardan bazıları koçluk kelimesinin günümüzde geçerli olmasından dolayı istismarından başka bir şey değil. Bu durumu önlemek için ICF International Coaching Federation Uluslararası Koçluk Federasyonu sektörün en kalabalık ve güçlü kuruluşu olarak bazı temel kurallar ve Koçluk Etiği yayınlamıştır . Bu federasyona üye olan koçlar da bu temel kuralları kabul ettiklerini taahüt ederler .

Koçluk Sürecinin Safhaları :

Koçluk sürecinin üç temel adımı vardır  ;

 • Farkındalık yaratmak
 • Artan seçeneklerle, kişiyi yeni beceriler doğrultusunda harekete geçirmek .
 • Özgüveni yükseltmek

Koçluk seansının başında bu amaçlardan hangisinin daha önemli olduğu danışan tarafından belirtilir . Eğer bu konuda danışanın tereddütleri varsa bu konuda ön çalışma yapılarak danışanın gerçekte ne istediği bulunur .

Koçluğun Temel yaklaşımı :

 • "Her birey doğuştan sahip olduğu ve içinde barındırdığı kaynaklarıyla bir bütündür . "
 • Düzeltilecek kişi  yoktur . Sorun veya durum düzeltilir .
 • Danışan bir eliyle sorunlarını veya durumunu sunuyorsa , Koç bilir ki , danışanın diğer elinde çözüm ve seçenekler hazır "farkındalığı " beklemektedir .

Koçun Yol haritası :

Kişiye özel çalışma yapmakla birlikte , koçlar , danışanla birlikte ;

 • Mevcut Durumun tesbiti. (Bulunduğu yer )
 • Danışanın " Değerleri"
 • Danışanın "Hedefleri"nin ( Varmak İstediği Yer )
 • Danışanın "Güçlü Yanları"nın ne olduğunu mutlaka araştırır .
 • Hedefler üzerinde çalışmalara devam ederek " Değişim" ve " Gelişim " sağlanır .

Yönetici Koçluğu Uygulamaları :

Batıda özellikle ABD de şirket yöneticileri işinde fark yaratmak ve liderlik için Koçluk almaktadır . Üst düzey yöneticilerden başlayarak orta düzey yöneticilere kadar tüm yöneticiler için uygun koçluk programı araştırılmakta ve uygulanmaktadır . Araştırmalar gösteriyor ki , yönetici liderlerin "Değişme" si  ve "Gelişme"si için kullanılan en etkin yöntem koçluktur .

Eğer :

 • Sorunları çözmek
 • İş yerindeki  ilişkilerin iyileşmesi
 • Daha etkili bir yönetici olmak
 • Yaptığımız işleri daha verimli gerçekleştirmek
 • Yeni bir beceri öğrenmek
 • Kariyer planlaması yapabilmek
 • Daha dengeli bir yaşam sürmek
 • Kişisel gelişimi sağlamak
 • Daha yaratıcı olmak
 • Kriz dönemlerinde liderliği sürdürmek
 • Hayatın anlamını ve amacımızı keşfetmek ve
 • Lider olmak   istiyorsanız

Koçluk benim için , şirketim için yararlı olur mu ? Koçluk benim için , şirketim  için gerekli midir ? Sorularının cevabı güçlü bir "evet"  olacaktır .

Kendiniz için düşündüğünüz değişim ve gelişimin şirketiniz için de yaşanması için koçluğun orta kademe yöneticilere de verilmesi  doğru olacaktır . Batıda büyük şirketlerde Koçluk eğitiminin tüm yöneticilere verilmesi ve şirket içinde dahili koçlar tayin edilmesi oldukça yaygın bir uygulamadır .

© 2024 Atko Danışmanlık Eğitim. Tüm hakları saklıdır. Grifa